Semakan Permohonan buka (UnBlock) kerahsian maklumat pesakit*Contoh No Tiket CFXXXXX********** Sila Pastikan No Tiket yang dimasukan adalah betul ********** Sebarang pertanyaan berkaitan REKOD SULIT boleh berhubung dengan UNIT REKOD PERUBATAN ********** HOSPITAL SULTANAH NUR ZAHIRAH KUALA TERENGGANU ***********