SKOP PERKHIDMATAN

 

 

1.    Perubatan am (kesinambungan perkhidmatan kesihatan (step down care) dari lead  

       hospital ke non lead hospital)

2.    Pediatrik (kesinambungan perkhidmatan kesihatan (step down care) dari lead hospital  

       ke non lead hospital)

3.    Kecemasan dan trauma

4.    Pembedahan am (pembedahan rawatan harian AVF)

5.    Oftalmologi (pembedahan rawatan harian katarak)

 

 

 

 

Footnote:

Hospital pakar ialah hospital yang mempunyai pegawai perubatan pakar sebagai pegawai tetap di hospital tersebut. Contoh: Hospital Sultanah Nur Zahirah

Hospital tanpa pakar ialah hospital yang tidak mempunyai pegawai perubatan pakar sebagai pegawai tetap di hospital tersebut. Contoh: Hospital Hulu Terengganu, Besut dan Setiu.

Perkhidmatan kesihatan berpakar ialah taraf perkhidmatan kesihatan bertaraf pakar di hospital tanpa pakar dengan pantauan dan penyeliaan oleh pakar.

Contoh: Hospital Hulu Terengganu, Besut dan Setiu di bawah program Hospital Kluster Terengganu Utara   

Lead hospital: Hospital utama yang mengetuai hospital lain dalam kluster. Lead hospital juga menyediakan perkhidmatan kesihatan berpakar ke hospital lain dalam kluster.

Contoh: Hospital Sultanah Nur Zahirah

Non lead hospital: Hospital tambahan (extension hospital) dari lead hospital dalam menyediakan perkhidmatan kesihatan.

Contoh: Hospital Hulu Terengganu, Hospital Setiu, Hospital Besut

Print