FAEDAH DAN IMPAK

 

 

1.    Kepuasan pelanggan

 • Kesamarataan perkhidmatan kesihatan berpakar di semua hospital

        dalam kluster.

 • Pembedahan rawatan harian (AVF/ Katarak) berdekatan dengan rumah.
 • Tempoh menunggu untuk pembedahan AVF dan katarak lebih singkat.
 • Keselesaan dan kepercayaan pesakit menerima rawatan kesihatan.

*pembedahan rawatan harian katarak disediakan di Hospital Setiu dan Hospital Besut, pembedahan rawatan harian AVF disediakan di Hospital Besut

2.    Kualiti perkhidmatan kesihatan

 • Mengurangkan kesesakan di wad perubatan am dan pediatrik di lead hospital.
 • Wad di non lead hospital diiktiraf sebagai wad tambahan (extension ward) lead hospital.
 • Pengamal perubatan yang mahir dan kompeten.
 • Meluaskan skop perkhidmatan kesihatan di hospital tanpa pakar dan seterusnya mengurangkan keperluan kes rujukan ke lead hospital.
 • Mengoptimumkan masa dan kos rawatan.

3.    Pengurusan sumber dan aset sedia ada.

 • Mengoptimumkan penggunaan bilik pembedahan di non lead hospital.
 • Meningkatkan penggunaan katil wad di non lead hospital.
 • Pengagihan semula sumber manusia.
 • Penjimatan kos terutama dari segi pengangkutan.

4.    Organisasi

 • Mengurangkan birokrasi
 • Meningkatkan piawaian proses kerja.
 • Integrasi sistem pengurusan pesakit dalam kluster.

5.    Kemahiran dan kompetensi

 • Rawatan berpakar untuk hospital bukan pakar.
 • Meningkatkan lawatan pakar dalam kluster.
 • Latihan berterusan kepada pengamal perubatan.

 

 

 

 

 

 

Footnote:

Hospital pakar ialah hospital yang mempunyai pegawai perubatan pakar sebagai pegawai tetap di hospital tersebut. Contoh: Hospital Sultanah Nur Zahirah

Hospital tanpa pakar ialah hospital yang tidak mempunyai pegawai perubatan pakar sebagai pegawai tetap di hospital tersebut. Contoh: Hospital Hulu Terengganu, Besut dan Setiu.

Perkhidmatan kesihatan berpakar ialah taraf perkhidmatan kesihatan bertaraf pakar di hospital tanpa pakar dengan pantauan dan penyeliaan oleh pakar.

Contoh: Hospital Hulu Terengganu, Besut dan Setiu di bawah program Hospital Kluster Terengganu Utara   

Lead hospital: Hospital utama yang mengetuai hospital lain dalam kluster. Lead hospital juga menyediakan perkhidmatan kesihatan berpakar ke hospital lain dalam kluster.

Contoh: Hospital Sultanah Nur Zahirah

Non lead hospital: Hospital tambahan (extension hospital) dari lead hospital dalam menyediakan perkhidmatan kesihatan.

Contoh: Hospital Hulu Terengganu, Hospital Setiu, Hospital Besut

Print