Jabatan Pembedahan Am

 

PENGENALAN

 

Latar Belakang

Jabatan Pembedahan menyediakan perkhidmatan rawatan pembedahan am untuk oenduduk di sekitar daerah Kuala Terengganu dan merupakan pusat rujukan utama untuk hospital-hospital daerah dalam negeri Terengganu.

 

Visi:

Menjadi Jabatan Pembedahan yang diutamakan di negeri Terengganu dan Pantai Timur Malaysia serta menyediakan anggota-anggota yang terlatih di bidang rawatan pembedahan demi meningkatkan kualiti di dalam kes-kes rawatan pembedahan elektif atau kecemasan.

 

Misi:

1.       Menerapkan nilai professional di kalangan anggota.

2.       Memberi keselesaan kepada pesakit yang menerima rawatan.

3.       Sentiasa membaiki sistem perkhidmatan dari segi kecekapan, kecekapan dan keberkesanan.

4.       Menyediakan persekitaran kerja yang kondusif.

 

Objektif:

Untuk memberi perkhidmatanrawatan pembedahan yang terkini, berkesan dan efisyen kepada pesakit-pesakit yang mengalami masalah pembedahan am dan kecederaan samada secara elaktif atau kecemasan.

 

Matlamat:

Matlamat Jabatan adalah bagi mewujudkan anggota-anggota yang dapat melakukan proses rawatan yagn sempurna, mahir, bertanggungjawab dan saling bekerjasama.

Disamping itu, Jabatan Pembedahan sentiasa berusaha memberi perkhidmatan konsultasi dan pendidikan kepada pesakit serta memastikan keselesaan pesakit diutamakan. Setiap anggota juga digalakkan untuk menerap sikap proaktif dan rajin serta melengkapkan diri dengan pengetahuan perkembangan semasa perubatan melalui pendidikan perubatan berterusan.

Print