Dasar Keselamatan ICT KKM Versi 5.0 Tahun 2019

 

 

Tajuk : Surat Pekeliling Ketua Setiausaha KKM Bil. 10 Tahun 2019 - Dasar Keselamatan ICT KKM Versi 5.0
No. Pekeliling : KKM.100-11/2/2 JLD.2(16)
Penerangan : Sila Rujuk Lampiran
Kategori Pekeliling : Pekeliling
Tahun : 2019
Tarikh : 20-09-2019

Print