JABATAN PENDIDIKAN KESIHATAN

LOKASI

·           Unit Pendidikan Kesihatan ( dahulunya dikenali sebagai Pendidikan Pesakit) merupakan salah satu unit sokongan bukan klinikal di Hospital Sultanah Nur Zahirah. Pejabat utama unit ini berada di Tingkat 2, Aras 3, Kompleks Rawatan Harian, Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu.

·           Unit ini berhapiran dengan Auditorium , Perpustakaan , Pejabat Pakar dan Unit Kualiti & Piawaian.

 

FUNGSI

·            Menyediakan pesakit dan orang ramai dengan pengetahuan dan maklumat yang tepat dan bersesuaian melalui kelas pendidikan kesihatan dan aktiviti pendidikan kesihatan untuk mengurus penyakit mereka, menghalang kemelaratan dan berulang semula penyakit.

·            Menyediakan bantuan sokongan kepada anggota HSNZ dalam menjalankan aktivit-aktiviti pendidikan kesihatan dan kursus dalam perkhidmatan di HSNZ dan luar HSNZ.

 

STRUKTUR ORGANISASI

·            Seorang Pegawai Pendidikan Kesihatan S44 bertanggungjawab selaku Ketua Unit Pendidikan Kesihatan.

·            Seorang Pereka Grafik B22 untuk membantu Pegawai Pendidikan merencanakan semua aktiviti-aktiviti pendidikan di HSNZ.

·            Seorang Pembantu Perawatan Kesihatan U3 bagi membantu tugas-tugas lain di Unit  Pendidikan Kesihatan.

·            Seorang Jururawat terlatih KUP U32.

 

WAKTU BEKERJA

·            Unit Pendidikan Kesihatan beroperasi pada waktu pejabat.

 

 

 

 

 

OBJEKTIF

·            Objektif Am – Menyelaras dan mengurus semua aktiviti pendidikan kesihatan di Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu

·            Objektif khusus – menyediakan pesakit dan waris pesakit dengan pengetahuan dan maklumat yang tepat dan bersesuaian melalui Kelas Pendidikan Pesakit untuk mengurus penyakit mereka, menghalang kemelaratan dan berulang semula penyakit. Menyediakan bantuan sokongan kepada anggota HSNZ dalam menjalankan aktiviti-aktiviti pendidikan kesihatan di dalam dan di luar HSNZ.

 

VISI

·            Menjadikan Unit Pendidikan Kesihatan sebagai unit sistematik dan bekualiti dalam mengurus dan menyelaras aktiviti pendidikan kesihatan kepada pesakit dan waris pesakit, orang awam dan anggota Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu.

 

MISI

·            mengurus dan menyelaras semua aktiviti pedidikan kesihatan kepada anggota Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu, pesakit dan orang awam di Negeri Terengganu dalam suasana kerja yang selesa dan teknologi yang bersesuaian dengan mengambilkira sensitiviti awam yang berteraskan aspek “Mesra dan Membantu”.

 

PERKHIDMATAN DAN AKTIVITI

·            Sesi Pengajaran Pendidikan Kesihatan kepada pesakit dan waris.

·            Pengedaran bahan-bahan pendidikan bercetak :

                                                                        i.          Pamplet

                                                                      ii.          Booklet

                                                                    iii.          Poster

                                                                    iv.          Flyer

                                                                      v.          Brochure

·            Penerbitan bahan-bahan penddidkan kesihatan.

·            Perkhidmatan pinjaman alatan dan multimedia kepada anggota HSNZ.

                                                                        i.      Tv

                                                                      ii.      PA System

                                                                    iii.      VCD dan VNS

                                                                    iv.      Slide projector

                                                                      v.      LCD projector

                                                                    vi.      Notebook / laptop

                                                                  vii.      OHP

                                                                viii.      Direct projector

                                                                    ix.      Rakaman gambar / slaid / digital

                                                                      x.      Rakaman video

 

AKTIVITI PENDIDIKAN KESIHATAN :

·            Program Kempen Cara Hidup Sihat

·            Klinik Berhenti Merokok

·            Pameran Pendidikan Kesihatan

·            Latihan Komunikasi

·            Latihan Pendidikan Pesakit

·            Kuiz kesihatan

·            Ceramah kesihatan

·            Pemeriksaan Kesihatan

Print