BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

 

 carta

 

PENGENALAN

Bahagian Teknologi Maklumat merupakan bahagian sokongan kepada Jabatan Pengurusan sejak tahun 2006. Bahagian ini terbahagia kepada dua unit iaitu :-

                                 i.            Unit Pengurusan ICT

                               ii.            Unit Teknikal dan Aplikasi

Unit Pengurusan ICT

·         Merancang keperluan perkakasan dan perisian ICT di HSNZKT.

·         Menguruskan pembelian toner di HSNZKT.

·         Merancang bajet bagi keperluan perkakasan, perisian dan rangkaian ICT di HSNZKT.

·         Melaksanakan Pelan Strategik ICT (ISP) yang telah diluluskan di peringkat kementerian, JKNT dan HSNZKT.

·         Menyelaras dan memberi khidmat nasihat dari segi spesifikasi peralatan, perisian dan rangkaian komunikasi HSNZKT.

·         Mengurus perolehan dan pengesahan spesifikasi sistem, peralatan komputer.

·         Merangka program latihan kepada kakitangan HSNZKT.

·         Memantau dan menilai prestasi pembekal yang membangunkan dan menyelenggarakan system aplikasi.

·         Menyelaras polisi-polisi piawaian dan prosedur ICT.

Unit Teknikal dan Aplikasi

·         Mengurus  pangkalan data sistem-sistem aplikasi rangkaian di HSNZKT.

·         Membuat pengaturcaraan dan membangunkan aplikasi sistem yang diperlukan di jabatan HSNZKT.

·         Merancang, melaksanakan dan menyelenggara prasarana pengkomputeran dan rangkaian serta memberi kemudahan capaian internet kepada pegawai-pegawai HSNZKT.

·         Bertanggungjawab dalam melaksanakan program keselamatan ICT serta memastikan pemantauan kepada Dasar Keselamatan ICT.

·         Member khidmat bantuan dan sokongan teknikal terhadap masalah berkaitan ICT.

·         Memastikan semua peralatan, perkakasan dan perisian diselenggarakan dengan sistematik dan efisyen.

·         Berkemahiran menyelesaikan masalah IT sebagai first level support.

VISI/MISI/OBJEKTIF

·         Memberi perkhidmatan pengurusan Teknologi Maklumat dan komunikasi yang terbaik, berkesan dan professional.

·         Memberi maklumbalas segera terhadap sebarang aduan berkaitan IT.

·         Memberi perkhidmatan pembaikian perkakasan ICT dengan cekap, cepat dan berkualiti.

Print